Kütle Spektrometrisi

Ürün portföyümüzde araştırma ve rutin laboratuvarlarda analitik zorlukların üstesinden gelebilecek gelişmiş GC-MS, LC-MS, ve İzotop Ratio Kütle Spektrometre çözümleri ve güvenilirliği kanıtlanmış uygulamalara özel yazılımlar sunuyoruz.

Günümüzde üst düzey araştırmalarda ve sayıları giderek artan biyoloji, çevre ve ilaç geliştirme alanlarında yapılan uygulamalarda organik molekülleri, proteinleri ve inorganik elementleri sadece tanımlamak yeterli olmuyor, tanımlamanın yanı sıra hassas ölçümler de gerekiyor.

Biz daha güçlü çözümler ile her zamankinden daha hızlı, verimli ve hassas veriler sunuyoruz. Sezgisel yazılımımız, uygulama veya veri miktarınıza bağlı olmaksızın sonuçları yakalamanıza, analiz etmenize ve raporlamanıza yardımcı olacaktır.Sağlam MS çözümlerimiz ile  numune analizi için hacadığınız zamanı saatlerden dakikalara indirebilirsiniz.